06.04.2020_01-11-347_2020_Дрозденко_А.Ю._-_Губернатор_ЛО_Андреев_Е.Л. (1)